پشتیبانی فنی وب سایت / اپلیکیشن / پنل ادمین

سایت نیاز به نگهداری دارد و پشتیبانی سایت از طراحی سایت مهم تر می باشد. زمانی که طراحی وب سایت انجام گردید پس از آن نیروهای پشتیبانی وب سایت می بایست صحت عملکرد وب سایت را تضمین نمایند و در صورت بروز خطا در وب سایت مشکلات به وجود آماده را مرتفع نمایند. آنلاین بودن وب سایت هم به دامنه و هاستینگ وب سایت و هم به وب سایت طراحی شده بستگی دارد و در صورتی که مشکلی برای یکی از این موارد به وجود آید ممکن است سایت شما بارگذاری نگردد.

تعرفه خدمات پشتیبانی وب سایت در تی اسکیم

پلن پشتیبانی پایه اشتراکی برای پلتفرمهایی با اشل کوچک تا متوسط مناسب است . به دلیلی اینکه تیم پشتیبانی پلن های پایه ، کارشناسان حوزه آی تی میباشند و نهایتاً مسلط به یک زبان برنامه نویسی و از این رو بهتر است برای پلتفرماهایی داری پنل ادمین ، اپلیکیشن و وب سایت و یا وب سایت هایی با ترافیک سنگین از پلن های تخصصی استفاده گردد .

پشتیبانی پایه اشتراکی

روزانه 3 ساعت
3.423تومان
3.078.000 تومان سه ماهه
 • تخصیص اکانت در پرتال مشتریان
 • تغییر رمزهای عبور فراموش شده
 • رفع خطاهای احتمالی سایت
 • خدمات فنی پرداخت
 • بروز رسانی سیستم
 • تعریف ایمیل های جدید
 • تعریف فایل پشتیبان (بک آپ)
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • رفع ساسپندی
5% تخفیف

پشتیبانی پایه اشتراکی

روزانه 3 ساعت
6.48تومان
5.832.000 تومان 6 ماهه
 • تخصیص اکانت در پرتال مشتریان
 • تغییر رمزهای عبور فراموش شده
 • رفع خطاهای احتمالی سایت
 • خدمات فنی پرداخت
 • بروز رسانی سیستم
 • تعریف ایمیل های جدید
 • تعریف فایل پشتیبان (بک آپ)
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • رفع ساسپندی
10% تخفیف

پشتیبانی پایه اشتراکی

روزانه 3 ساعت
12.96تومان
11.000.000 تومان یکساله
 • تخصیص اکانت در پرتال مشتریان
 • تغییر رمزهای عبور فراموش شده
 • رفع خطاهای احتمالی سایت
 • خدمات فنی پرداخت
 • بروز رسانی سیستم
 • تعریف ایمیل های جدید
 • تعریف فایل پشتیبان (بک آپ)
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • رفع ساسپندی
15% تخفیف

پلن پشتیبانی تخصصی پایه اشتراکی برای پلتفرمهایی متوسط به دلیل اینکه تیم پشتیبانی این پلن ها ،فول استک های حوزه آی تی میباشند بسیار مناسب بوده و پاسخگوی تمامی نیاز های شما خواهند بود . بطور مثال برای پلتفرماهایی با پنل ادمین ، اپلیکیشن و وب سایت با ترافیک متوسط . توجه داشته باشید اگر ترافیک وب سایت شما بالاباشد و یا ریسک هک و ساسپن شدن بالا تخمین زده شود، پیشنهاد میکنیم از پشتیبانی فول تایم تخصصی استفاده کنید تا کل پلتفرمتان 24 ساعته مانیتوریگ شود .

پشتیبانی تخصصی پایه اشتراکی

روزانه 3 ساعت
8.64تومان
8.200.000 تومان سه ماهه
 • تخصیص اکانت در پرتال مشتریان
 • تغییر رمزهای عبور فراموش شده
 • رفع خطاهای احتمالی سایت
 • خدمات فنی پرداخت
 • بروز رسانی سیستم
 • تعریف ایمیل های جدید
 • تعریف فایل پشتیبان (بک آپ)
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • رفع ساسپندی
5% تخفیف

پشتیبانی تخصصی پایه اشتراکی

روزانه 3 ساعت
17.28تومان
15.550.000 تومان 6 ماهه
 • تخصیص اکانت در پرتال مشتریان
 • تغییر رمزهای عبور فراموش شده
 • رفع خطاهای احتمالی سایت
 • خدمات فنی پرداخت
 • بروز رسانی سیستم
 • تعریف ایمیل های جدید
 • تعریف فایل پشتیبان (بک آپ)
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • رفع ساسپندی
10% تخفیف

پشتیبانی تخصصی پایه اشتراکی

روزانه 3 ساعت
34.56تومان
29.000.000 تومان یکساله
 • تخصیص اکانت در پرتال مشتریان
 • تغییر رمزهای عبور فراموش شده
 • رفع خطاهای احتمالی سایت
 • خدمات فنی پرداخت
 • بروز رسانی سیستم
 • تعریف ایمیل های جدید
 • تعریف فایل پشتیبان (بک آپ)
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • رفع ساسپندی
15% تخفیف

پشتیبانی تخصصی

فول تایم
30.24تومان
28.700.000 تومان سه ماهه
 • تخصیص اکانت در پرتال مشتریان
 • تغییر رمزهای عبور فراموش شده
 • رفع خطاهای احتمالی سایت
 • خدمات فنی پرداخت
 • بروز رسانی سیستم
 • تعریف ایمیل های جدید
 • تعریف فایل پشتیبان (بک آپ)
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • رفع ساسپندی
5% تخفیف

پشتیبانی تخصصی

فول تایم
60.48تومان
54.000.000 تومان 6 ماهه
 • تخصیص اکانت در پرتال مشتریان
 • تغییر رمزهای عبور فراموش شده
 • رفع خطاهای احتمالی سایت
 • خدمات فنی پرداخت
 • بروز رسانی سیستم
 • تعریف ایمیل های جدید
 • تعریف فایل پشتیبان (بک آپ)
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • رفع ساسپندی
10% تخفیف

پشتیبانی تخصصی

فول تایم
120.96تومان
100.000.000 تومان یکساله
 • تخصیص اکانت در پرتال مشتریان
 • تغییر رمزهای عبور فراموش شده
 • رفع خطاهای احتمالی سایت
 • خدمات فنی پرداخت
 • بروز رسانی سیستم
 • تعریف ایمیل های جدید
 • تعریف فایل پشتیبان (بک آپ)
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • رفع ساسپندی
15% تخفیف